Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en evidensbaserad arbetsmetod för hälso- och sjukvården. Forskning visar att metoden fungerar för att stödja personer till ökad fysisk aktivitet.

Screenshot

J.Malmqvist AB är certifierad att ta emot FaR patienter och har lång erfarenhet av att arbeta med träning

 

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar Akademiskt Primärvårdscentrum för rekrytering och kvalitetssäkring av aktivitetsarrangörer. Det betyder att J.Malmqvist AB är utbildade och certifierade av Akademiskt Primärvårdscentrum och kan ta emot personer med ett FaR, Fysisk Aktivitet på Recept

För att öppna J.Malmqvists sida på FaRledare.se klicka här

SOCIALSTYRELSEN:

40% upplever förbättring av tabletter på recept

60% upplever förbättring av fysisk aktivitet på recept

Om du är intresserad av hur fysisk aktivitet kan hjälpa dig till ett friskare liv, tag kontakt med primärvården och be dem skriva ut ditt personliga recept. (Bl.a.läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, dietister, psykologer och sjukgymnaster har rätt att göra det) 

NÄR kan FaR användas?

 • Som första behandling
 • Som komplement till annan behandling, ex. läkemedel eller rehabilitering
 • Vid avslutad rehabilitering / specifik behandling 

För vem passar FaR?

 • Individer som av hälso- och sjukvården bedöms vara i behov av ökad fysisk aktivitet för att förebygga och / eller behandla sjukdom
 • Från 6 år
 • Inaktiva / behov av fysisk aktivitet 
 • För den som är beredd att göra en beteendeförändring

Kort om hur du skaffar FaR

 • Du som patient kontaktar primärvården och säger (eller skriver ett meddelande via 1177) att du vill ha ett FaR.
 • Du får en tid för genomgång (av aktuell hälsostatus och behov)
 • Du får ditt recept där det tydligt skall framgå vad just du behöver göra, varför du behöver det, kopplat till förbättrad hälsa och såklart även din egen acceptans att uppnå detta. Receptet är alltid tidsbestämt och innehåller en återkontroll hos den som skrev ut ditt FaR. En receptmall kan se ut så här
 • När ditt recept gått ut gör du en återkontroll och utvärdering hos den som skrev ut ditt FaR. 
 • Alla som uppvisar ett giltigt FaR får en kostnadsfri genomgång av sitt FaR och förslag på lämpligt träningsupplägg. J.Malmqvist erbjuder även dig med FaR särskilda möjligheter som t.ex. kostrådgivning, behandling av smärtsyndrom, specialanpassade träningsprogram för hemmabruk, gruppträning och personlig träning. Tag kontakt för att boka tid här

Några anledningar att välja J.Malmqvist som FaR ledare

 • Johan har arbetat med träning på heltid i över 20 år
 • Han är en även en duktig pedagog (leg.) 
 • Utgår ifrån dina behov, lyssnar och tydligt visar färdvägen mot ditt FaR mål
 • Driver en exklusiv privat träningsstudio – Precis lagom långt från Sthlm!